Castle Nathria: Sun King’s Salvation Ön İnceleme

Kael’thas Sunstrider

 • Ön İnceleme: Kael’thas savaşın başında güçsüzleşmiş bir şekilde başlar ve kuvvetlenmek için yardıma ihtiyaç duyar. Sire Denathrius’un kuvvetleri sizi Kael’thas’ı geri kuvvetlendirmenizi engellemeye çalışır. Kael’thas’ın ruhu arınmaya başladıkça, ruhundan ayrılan karanlık parçalar oyunculara saldırmaya başlar.
 • Tanks:
  • Ministers of Vice sizi durdurmaya çalışırken, kendinize hedef olarak ilk the Rockbound Vanquishers veya Bleakwing Assassins’i alın.
  • Shade of Kael’thas canlıyken, Burning Remnants debuffını bırakır. Bu debuffın birikmemesi için tankların swaplaması gerekmektedir.
 • Healers:
  • Yerden Infuser’s Orb’ları alın, bu küreler iyileştirmenizi arttırır.
  • Essence Font’ların canını doldurduğunuzda Kael’thas bütük bir iyileşme alır.
  • Bleakwing Assassin’ler tarafından hedef alınan oyunculardan uzaklaşın.
 • Dps:
  • Ember Blast‘ın hasarını toplu olarak alın.
  • Soul Infuser’ları yavaşlatmak için yeteneklerinizi kullanın.
  • Bleakwing Assasin’ler sizi hedef aldığında diğer oyunculardan uzaklaşın.

Kael’thas Sunstrider Yetenekleri

 • Kael’thas: Kael’thas periyodik olarak Cloak of Flames kazanır ve Unleashed Pyroclasm yeteneğini kullanmaya başlar. (Mythic)
 • Shade of Kael’thas: Belirli can yüzdelerinde, Shade of Kael’thas yaratılır ve oyunculara saldırır.
 • Smoldering Plumage: Phoenix’ler etraflarına Fire hasarı verirler. Normal ve üstü zorluk seviyelerinde arkalarında Smoldering Remnants bırakırlar.
  • Phoenix Embers: Ölmüş olan Phoenix’in canı saniyede %5 dolar. %100 cana ulaştığında, ölmüş olan Pheonix tekrar doğar.
 • High Torturer Darithos
  • Greater Castigation: Birden fazla oyuncudan enerji yayılmaya başlar. Bu oyuncuların 6 yard yanında bulunan her oyuncu 2.062 Shadow hasarı alır.
 • Ministers of Vice:
  Savaş başladığında Kael’thas’ı kurtarmamanız için Ministers of Vice gelmeye başlar.
 • Rockbound Vanquisher
  •  Vanquishing Strike: Hedefine 16.497 fiziksel hasar verir ve Vanquished uygular. Vanquished üst üste birikebilir.
   •  Vanquished: 20 saniye boyunca her saniye bu debuffa sahip karakter 2.062 hasar alır. 
  • Concussive Smash: Rockbound Vanquisher havaya zıplar ve yere sertçe vurur ve bütün oyunculara 10.311 hasar verir.
   • Reverberation: Rockbound Vanquisher’ın Concussive Smash ile verdiği hasar %25 artar. Bu efekt üst üste birikebilir. (Mythic, Heroic, Normal)
 • Bleakwing Assassin
  • Rapid Strikes: Bleakwing Assasin bir hedefe sarjlar ve Crimson Torment yeteneğini kullanır. Bleakwing Assassin’in sarjlayabileceği düşman kalmadığında, ilk hedefine geri döner.
   • Crimson Torment: Yakınındaki bütün oyunculara 14.435 fiziksel hasar verir ve 10 saniye boyunca fazladan 2887 fiziksel hasr verir.
  • Return to Stone: Bleakwing Assassin taş formuna geri döner ve 8 saniyede %100 cana geri iyileşir. (Mythic, Heroic, Normal)
  • Scornful Blast: Düşmanına karanlık bir enerji hüzmesi gönderir. Bu hüzme 5155 Shadow hasarı verir.
  • Vulgar Brand: Bütün düşmanları marklar ve 1469 Shadow hasarı verir ve aldıkları hasarı 15 saniyeliğine %35 arttırır. 
  • Door of Shadows: Gölgelerden hareket ederek ışınlanır.
  • Carrying Essence Font: Vile Occultist’ler Essence Font’ları sırtlarında taşır, bu taşıma sırasında Essence Font’lar enerji kaybeder. Enerjileri 0’a ulaştığında Essence Font yok olur. (Mythic, Heroic, Normal)
 • Soul Infuser
  • Soul Infusion: Kael’thas’ı karanlık bir enerji kaplar ve canının %1’ini Shadow hasarı olarak her 2 saniyede bir kez vurur. Eğer Shade of Kael’thas hayatta ise, Soul Infusion, Shade’i 2 saniyede %1 iyileştirir.
 • Pestering Fiend
  • Shattering Ruby: Seçtiği bir hedefe kırılmış taş fırlatır ve isabet ettiği alanın 3 yard yakınında bulunan bütün oyunculara 4.124 fiziksel hasar verir.
  • Fragmentation: Öldüğünde, Pestering Fiend kırılır ve 7 yard yakınında bulunan her düşmana 10.311 hasar verir. (Mythic, Heroic)
 • Infusing Essences:
  • Infuser’s Orb: Soul Infuser öldüğünde arkasında Infuser’s Orb bırakırlar. Bu küreyi yerden alan oyuncu [Infuser’s Boon] sahibi olur.
  • Infuser’s Boon: Yapılan bütün iyileştirmeyi 14 saniyeliğine %50 arttırır. Bu efekt üst üste birikebilir.
  • Essence Font: Ne zaman bir Vile Occultist ölürse, arkasında Essence Font bırakır. Essence Font‘u tam canına iyileştirmek Essence Overflow‘u aktive eder. Essence Overflow Kael’thas’ı iyileştirir. (Mythic, Heroic, Normal)
   • Cracked ResevoirEssence Font kırıldığında, dışarıya enerji akıtır. Akan bu enerji Essence Font’un canını azaltır.(Mythic, Heroic, Normal)
   • Essence Overflow: Essence Font iyileştiğinde aktive olur ve Kael’thas’ın canını %2 iyileştirir. (Mythic, Heroic, Normal)
  • Soul Pedestal: Oyuncular Soul Pedestal’ı kullandıklarında Soul Infusion yeteneğini aktive ederler. Soul Infusion, Shade of Kael’thas varken aktive olmaz. (Mythic, Heroic, Normal)
   • Soul Infusion: Kendi canınızdan bir bölümünü feda ederek Kael’thas’ı iyileştirirsiniz. Canınızın %7’sini 15 saniye boyunca, 3 saniyede bir hasar olarak kaybedersiniz. Aynı zamanda bu özellik Drained Soul’u aktive eder. (Mythic, Heroic, Normal)
   • Drained Soul: Soul Pedestal’ı kullanan oyuncunun ruhu emilmiştir ve 30 saniye boyunca tekrar Soul Pedestal’ı kullanamaz. (Mythic, Heroic, Normal)

Castle Nathria: Artificer Xy’Mox Ön İnceleme
Castle Nathria: Hungering Destroyer Ön İnceleme
Castle Nathria: Lady Inerva Darkvein Ön İnceleme
Castle Nathria: Huntsman Altimor Ön İnceleme
Castle Nathria: Shriekwing Ön İnceleme